Nederlands     English     Deutsch

Circus Zandvoort
Fun & Games, Bioscoop, Theater, Casino

Het gehele jaar open van 10.00 - 02.00 uur.
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort
Postbus 446, 2040 AK Zandvoort
Tel. 023-5718686
www.circuszandvoort.nl


Circus Zandvoort

 

 

St. Kunst Circus Zandvoort
Postbus 151
2040 AD Zandvoort

 

 

 

 
Het statutaire doel van de instelling:

 

Het bevorderen van het culturele leven in Zandvoort in het algemeen en het bevorderen van de beeldende kunst en de totstandkoming van dans-, toneel- theater-, film-, muziek- en andere (audio) visuele producties in het bijzonder, alsmede hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting Kunstcircus Zandvoort werkt al jaren in goede samenwerking met de provincie Noord-Holland, de gemeente Zandvoort en plaatselijke culturele instellingen.

Een apart onderdeel van St. Kunstcircus Zandvoort is Filmclub "Simon van Collem". Zij vertoont wekelijks (artistieke, bikverruimende kwaliteitsfilms die niet voldoende publiek trekken om in het commerciële circuit mee te kunnen. Hiernaast streeft de filmclub naar het organiseren van bijzondere activiteiten. De belangwekkendste activiteiten zijn ook hieronder vermeld.

Agenda

COVID-19

Circus Zandvoort 1 JULI OPEN

lees meer

Gekoppelde Jackpot

Een jackpot als extraatje...

lees meer