Nederlands     English     Deutsch

Circus Zandvoort
Fun & Games, Bioscoop, Theater, Casino

Het gehele jaar open van 10.00 - 02.00 uur.
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort
Postbus 446, 2040 AK Zandvoort
Tel. 023-5718686
www.circuszandvoort.nl


Bioscoop & Theater

Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5
2042JM Zandvoort
T: 023 - 571 86 86
F: 023 - 57 187 13
Disclaimer

 
De inhoud van deze internetsite is met de grootste zorg samengesteld. Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. 

Play-In BV en/of de aan haar gelieerde ondernemingen is/zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze internetsite beschikbare informatie.

  

Privacy Statement 
Play-In BV waardeert uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze website. Wij streven ernaar om u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens te geven en het is voor ons belangrijk dat u zich bij ons op uw gemak voelt. Het kan voorkomen dat wij u om informatie vragen. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mailadres, kunnen door ons op verschillende manieren worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld gegevens verstrekt, omdat u van ons informatie wilt ontvangen, dan nemen wij uw gegevens in ontvangst en kunnen wij deze opslaan. Met behulp van deze gegevens kunnen wij aan uw verzoek om informatie voldoen. 

Play-In BV respecteert de privacy van haar bezoekers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dan ook dat wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan commerciële derden. 

E-mailadressen
We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze website of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.


Zandvoort, juli 2006
Play-In B.V.

Terug 


Agenda